Ŋgɔ'

Cici nzanŋga ŋgɔ' ke twùmwù nun:

- Ƴi kpinnzɔ' dɔ ƴe ke ɗewa pfin ngouon nun

- Ɗewa ƴe ke ngouon ŋgne Ŋgnouap nun

- Me nkæ̀n twùmwù

- Ɓɛ' lan ntwùmwù

Partager